Mats Nilsson VVS Konsult AB

Om MN VVS-Konsult AB

Vårt företag är baserat på tron att våra kunders behov är av yttersta betydelse. Hela vårt team är beredda att möta de behov som våra kunder förväntar sig samt att få återkommande kunder. 

1995 startades Mats Nilsson VVS-Konsult AB och har sedan dess drivits av Mats Nilsson. Vi har satt en ära i att både vara verksamma både teoretiskt och praktiskt med vår teknik, att se en byggnad som en helhet. Vår målgrupp är fastighetsägare/förvaltare inom kommersiella byggnader, ej privatpersoner. Vi sysslar i huvudsak med projektledning, besiktningar, projektering, utredningar, energibesparande åtgärder, ofta ihop med driftpersonal på plats.

Vi har mångårig kunskap inom vvs-branschen vilket kan utläsas av vår meritlista. I dagsläget är vi tre anställda vilket ger oss rimliga omkostnader och därför humana priser. Till vår hjälp finns också timanställda medarbetare för administration, bokföring och teknisk support vid hög beläggning (2 personer för administration och bokföring, 3 personer för teknisk support).

GöteborgsOperan, en av våra återkommande kunder.
Foto: Tilo Stengel