Mats Nilsson VVS Konsult AB

Referensobjekt

Nedan följer en uppställning på MN VVS-Konsult AB:s tjänster och exempel på personligen
utförda objekt under senare år.

Projektledning

Projektledning inkl. kontrollansvar enligt PBL.

Ex. 
Dr Heymans gata, ca 200 lghter 
Dr Forselius gata, ca 600 lghter
Block 2, 3, 4 och 6 N. Biskopsg. ca 650 lghter.

Entreprenadbesiktningar

Utfört ca 400 st. i framför allt kommersiella fastigheter samt processventilation.

Ex. 
HMK-laboratoriet, Odontologen
Riskullaverken.Mölndals kommun.
Spånsugsanl. skolor, LFF Gbg
EMC-lab, SP Borås
Lärarhögskolan Mölndal, Akademiska Hus

OVK-besiktningar

Riksbehöriga K (2 st.), ledamot i Funkis Tekniska råd i Stockholm. Utfört ett mycket stort antal i både kommersiella fastigheter och i bostäder.

Ex. 
Blå Hallen (Hotell 11), Eriksberg
Nya Ullevi, Gbg Fritid
Bohusskolan, Ale Kommun
Med.Kemi, Akademiska Hus
Daghem och skolor, LFF Gbg

Projekteringsuppdrag

Ex. 
Lindholmen, bostäder
Div. Eriksberg, offentliga lokaler
Stjärngatan, kontor

Kontrollantuppdrag

(Kontrollansvarig)

Ex. 
Guldheden bostäder
Ale, kontor
Butikslokaler, Göteborg

D&U-instruktioner

Ex. 
Lundbergslaboratoriet, Akademiska Hus
Huvudkontor, ADA
Daghem, Kungälvs kommun
Vårdcentraler, köpcentrum, Bostadsbolaget

Utredningar

Ex. 
Div. Med.Berget, Eriksberg
IHU, Akademiska Hus

Mätningar

Ex. 
Mätning av luft- och vattenflöden, spårgasmätningar, CO2, temperaturer, fukt m.m. i skolor, lab.miljöer, kontor

Injusteringar

Arbetar med certifiering av injusterare, utbildar blivande injusterare.

Ex. 
Vårdcentraler, Bostadsbolaget
Nya Ullevi, Gbg Fritid
Skolor, Kungälvs kommun

Utbildning

Föreläsare på Teknologisk Institut i Göteborg och Stockholm.

Ex. 
Föreläser i 6-8 olika kurser inom energi,ventilation och värmeteknik bl.a. för sökande till OVK-behörighet och blivande projektörer.

Energiutredningar

Ex. 
Energibesiktningar och utredningar med åtgärdsförslag. Sker inte så sällan ihop med OVK-besiktning då vi ändå är på plats och kan se vad som verkligen finns i huset.